• Valpkull född 2020-10-08

  E. Irish-Coffee
  U. Lo'Zoms Burning Hot Hot Hot


  Lo'Zoms Amazing Azalea

  Lo'Zoms Bossy Bulldozer

  Lo'Zoms Charming Chestnut

  Lo'Zoms Dandy Dragon

 • Irish-Coffee